विश्व-XCMG ड्रिल रिगमा सबैभन्दा ठूलो ड्रिल रिग असेंबली लाइनको दृश्य भ्रमण

FES×XCMG सर्वोच्च संस्करण रोटरी ड्रिल रिग्स

पिलिंग उपकरणमा FES अनुभव

संसारको सबैभन्दा ठूलो रोटरी ड्रिल रिग

XR800E पछि 1200kN.m 885,000lbf-ft ​​को अधिकतम टर्कको साथ विश्वको सबैभन्दा ठूलो रोटरी ड्रिल रिग