FXR536D सौर्य पाइल चालक

अष्ट्रेलिया मा FES रोटेटर

साइटमा XCMG ट्रेन्च कटर XTC8055

FES क्रलरमा आधारित सौर्य पाइल चालक

XCMG गहिरो पानी वेल ड्रिलिंग रिगको हाइलाइटहरू

FES साइड ग्रिप एक्काभेटर माउन्टेड भाइब्रेटरी ह्यामर